close

Історія України. Методичні рекомендації 6

IV. Тематика домашніх завдань

 

1.      Перші кроки світової авіації.

2.      Зародження авіації в Україні.

3.      Конструктори й пілоти-випробувачі на зорі авіаери.

4.      Авіація в західноукраїнських землях (поч. ХХ ст.).

5.      А.І.Можайський – конструктор першого літака.

6.      І.І.Сікорський – видатний авіаконструктор.

7.      Авіація на теренах України в період визвольних змагань 1917-1920 рр.

8.      Авіація Української Народної Республіки.

9.      Біла авіація в роки громадянської війни.

10.   Перші кроки застосування авіації у мирних цілях.

11.   Авіація Української Соціалістичної Республіки.

12.   Розвиток цивільної авіації в Україні у 20-і роки ХХ ст.

13.   Стан та розвиток матеріально-технічної бази цивільної авіації України у 30-ті роки ХХ ст.

14.   Підготовка кадрів для цивільної авіації України у 20-30 рр. ХХ ст.

15.   Цивільна авіація на службі народного господарства України (1920-1941 рр.).

16.   Розвиток планеризму в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.

17.   Становлення Київського авіаційного інституту                       (1933-1941 рр.).

18.   Цивільна авіація крізь призму долі конструкторів К.Калініна, Й. Немана, В. Таїрова.

19.   Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної війни та у повоєнний час (1941-1946 рр.).

20.   Порівняльний аналіз розвитку авіаційної техніки в роки Другої світової війни в СРСР та Німеччині (1941-1945 рр.).

21.   Бойові дії авіації в роки Другої світової війни                    (1939-1945 рр.).

22.   Внесок українських авіаконструкторів у розвиток авіаційної техніки в роки Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.).

23.   Внесок українських льотчиків у розгром фашистської Німеччини (1941-1945 рр.).

24.   Розвиток матеріальної бази цивільної авіації України в 60-х роках ХХ ст.

25.   Використання цивільної авіації в народному господарстві України в 60-х роках ХХ ст.

26.   Перехід від турбогвинтівної до реактивної авіаційної техніки – нова ера розвитку цивільної авіації.

27.   КІІЦА в 60-х роках ХХ ст.

28.   Конструкторське бюро О.К.Антонова: початок київського періоду.

29.   Діяльність конструкторського бюро О.К. Антонова в 60-х роках ХХ ст.

30.   Життєвий шлях і діяльність О.К. Антонова.

31.   Видатні авіатори України (50-60-і роки ХХ ст. )

32.   Основні напрямки розвитку цивільної авіації України в 60-х роках ХХ ст.

33.   Аеропорт «Бориспіль» - головні авіаційні ворота України. Історія і сучасність.

34.   Аеропорт «Жуляни» - повітряні ворота Києва в повоєнний час.

35.   Розвиток цивільної авіації України в роки 9-ої п’ятирічки (1971-1975 рр.).

36.   Розвиток цивільної авіації України в роки 10-ої п’ятирічки (1976-1980 рр.).

37.   Нова техніка дослідно-конструкторського бюро О.К.Антонова 70- х років ХХ ст. (АН-26, АН-28, АН-30,  АН-32, АН-72).

38.   К.К. Арцеулов – конструктор, художник і льотчик.

39.   М.М. Громов та його внесок у розвиток авіації.

40.   Цивільна авіація на службі народного господарства України у 70-80-х роки ХХ ст.

41.   Міжнародні зв’язки українських авіапідприємств у 70-80-і роки ХХ ст.

42.   Підготовка авіаційних спеціалістів навчальними закладами України у 70-80-і роки ХХ ст.

43.   Сто професій Аерофлоту

44.   Видатні авіатори України сімдесятих років.

45.   Запорізький авіаційний завод «Мотор-Січ» – флагман вітчизняного двигунобудування.

46.   Трансформація цивільної авіації України в умовах ринкових відносин (1991 р. – до сьогодення).

47.   Стан та перспективи розвитку цивільної авіації України в умовах незалежності (кінець ХХ ст. – до сьогодення).

48.   Організація повітряного руху в незалежній Україні.

49.   Підготовка авіаційних кадрів в незалежній Україні.

50.   АН-148 – літак нового покоління.

51.   Аеропорт «Бориспіль» на сучасному етапі.

52.   АНТК ім. О.К.Антонова на сучасному етапі.

53.   «Мотор Січ» на сучасному етапі розвитку.

54.   Перспективи розвитку НАУ на сучасному етапі.

 

V. Список рекомендованої літератури

 

Основна

 

1.      Акт проголошення незалежності України: Постанови Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. // Рад. Україна. – 1991. – 31 серпня.

2.      Закон Верховної Ради України від 28 листопада 2006 р. "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” //  Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 50. – С. 504.

3.      "Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників” // Указ Президента України від 12 квітня        2007 року № 297/2007.

4.      Бойко О.Д. Історія України: посібник / О.Д. Бойко. – К.: Академія, 2006. – 688 с.

5.      Горяшко A.M. Гражданская авиация Украины / А.М.Горянко. –  К.: Техника, 1982. - 144 с.

6.      Довідник з історії України (А – Я): посібник / за заг. ред. І.Підкови, Р. Шуста. – К.: Генеза, 2001. – 1136 c.

7.      Історія України: навч. посіб. / Г.Д.Темко, В.М.Гребенніков, Л.С. Тупчієнко [та ін.]; за ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнка. – К.: Академія, 2002. – 480 с.

8.      Історія України XX – поч. XXI століття: навч. посібник / П.П.Панченко, Н.П.Барановська, С.С.Падалка  [та ін.]; за заг. ред. В.А.Смолія. – К.: Знання, 2004. – 582 с.

9.      Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. / Ред. кол. В.А.Смолій (відп. ред.) [та ін.]. – К.: „КМ Академія”, 2006 – 2007. – Т.1-2.

10.   Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М.В.Коваль. – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

11.   Король В.Ю. Історія України: навч. посібник / В.Ю.Король. – К.: Академія, 2005. – 496 с.

12.   Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000) / М.В.Литвин. – К.: Альтернативи, 2001. – 360 с.

13.   Новітня історія України (1900-2000): підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин [та ін.]. – К.: Вища шк., 2000. – 663 c.

14.   Савин В.С. Авиация в Украине. Очерки истории / В.С.Савин. – Х.: Основа, 1995. – 264 с.

15.   Сарбей В.Г. Національне відродження України / В.Г.Сарбей. – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

16.   Смолій В.А. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В.А.Смолій, В.С.Степанков. – К.: Альтернативи, 2000. – 352 c.

17.   Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис / В.Ф.Солдатенко. – К.: Либідь, 1999.– 909 с.

18.   Толочко П. Київська Русь / П.Толочко. – К.: Наук. думка, 1996. – 208 с.

19.   Троценко А.М. Історія цивільної авіації України / А.М.Троценко.  – К.: Аеробізнес, 2004. – 637 с.

20.   Україна в ХХ столітті (1990 – 2000 рр.). Збірник документів і матеріалів /упоряд. А.Г.Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король [та ін.]. – К.: Вища шк., 2000. – 351 с.

21.   Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах. 1648-1714 рр. / Т.В.Чухліб. – К.: Арістей, 2005. – 640 с.

Додаткова

 

22.   Авіація на Україні. Енциклопедія Українознавства. – Львів: Молоде життя, 1993. – Т.1. – С. 13-15.

23.   Антонов О.К. Планеры, самолёты / О.К.Антонов. - К.: Наукова думка, 1990. – 504 с.

24.   Виноградов Р.И., Пономарёв А.Н. Развитие самолётов мира / Р.И.Виноградов, А.Н.Пономарев. – М.: Машиностроение, 1981. – 384 с.

25.   Всемирная история авиации / Авторы-состав. Г.А.Соболева, Ю.В.Рычкова. – М.: Вече, 2002. – 512 с.

26.   Гребенніков В.М. Початок авіаери в Україні / В.М.Гребенніков // Матеріали конференції „АВІА-2001”. – К.: НАУ, 2001.  – С.14 – 17.

27.   Зарецкий В.М., Федоришин В.И. Авиация ХХ века. Рождение авиации. Лётное обучение. Тренажеры / В.М.Зарецкий, В.И.Федоришин; под ред. проф. И.Н. Найденова. – М.: Изд. Междун. Акад. проблем человека в авиации и космонавтике, 2003. – 524 с.

28.   Захарченко В.Д. Олег Антонов / В.Д.Захарченко. – М.: Молодая гвардия, 1996. – 303 с.

29.   Захарчук О. М. АН-148 – літак нового покоління / О.М.Захарчук // Матеріали конференції „Політ – 2005”. –  К.: НАУ, 2005 – С. 621.

30.   Історія аеропорту Бориспіль. 1959-1999. – К.: Гопак, 1999. – 48 с.

31.   Історія повітроплавання та авіації: Бібліографічний покажчик літератури. / Уклад. М.Ф.Семенова . – К.: НАУ, 2003. – 66 с.

32.   История гражданской авиации СССР. Научно-популярный очерк. – М.: Воздушный транспорт, 1983. – 376 с.

33.   Киевский институт инженеров гражданской авиации. 1933-1993. Очерк истории . – К.: КМУГА, 1994. – 578 с.

34.   Ковтун В. Авиационная промышленность Украины: Краткий обзор / В.Ковтун // Авиация и время. – 2002. – №59. – С.2.

35.   Курченко Т.Є. Аеропорт Бориспіль: перші сторінки біографії / Т.Є.Курченко // Матеріали конференції „Авіа-2005”. – К.: НАУ, 2005. – С. 206-207.

36.   Лазаренко А. Світло у вікнах: Життя видатних людей / А.Лазаренко. – К.: Літопис –ХХ, 2000. – 253 с.

37.   Лисенко О.Є. Макаров В.Д. Бойові дії авіації в роки Великої Вітчизняної війни / О.Є.Лисенко, В.Д.Макаров. –  К.: Ін-т історії НАН України, Нац. Академія оборони України, Укр. ін-т воєнної історії, 2003. – 174 с.

38.   Ляховецкий М.Б. Пузынин Р.Г. Крылья республіки / М.Б.Ляховецкий, Р.Г.Пузынин. –  К.: Техника, 1973. – 176 с.

39.   Мараев Р. Всё с нуля: Первые шаги воздушного транспорта в Украине  / Р.Мараев // Авиация и время. – 2001. – №50. – С. 30-35.

40.   Мараєва В.В. Авіація Української Народної Республіки та Української Держави гетьмана П. Скоропадського / В.В.Мараєва. –  К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2005. – 35 с.

41.   Мотор Ciч. Від поршневих до реактивних. 1916-1996. – Запоріжжя: Мотор Ciч, 1996. – 159 с.

42.   Національний авіаційний університет (1993-2003): Нариси історії / В.П.Бабак [та ін.]. – К.: НАУ, 2003. – 240 с.

43.   Петасюк І.А., Петасюк О.І. Цивільна авіація України в період з 1930 року по червень 1941 р. (Сторінки історії, становлення і розвитку): Конспект лекцій / І.А. Петасюк, О.І.Петасюк. – К.: КМУЦА, 1999. – 80 с.

44.   Петасюк І.А., Петасюк О.І. Цивільна авіація України у 1930-х роках. (Сторінка історії через призму долі авіаконструкторів К.О.Калініна, Й.Г.Немана, В.К.Таїрова) / І.А.Петасюк, О.І.Петасюк // Матеріали конференції „Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах” – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2003. – С. 118-127.

45.   Піддубний І.А. Історія авіації на Буковині (1910-1945): Ілюстрований нарис / І.А.Піддубний. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 112 с.

46.   Полная энциклопедия мировой авиации. Самолеты и вертолеты / под ред. Дэвида Дональда. – Самара: Корпорация «Федоров», 1997. – 928 с.

47.   Пономарев А.Н. Советские авиаконструкторы / А.Н.Пономарев. –  М.: Просвещение, 1990. – 320 с.

48.   Троценко А.М. Аеропорти України / А.М. Троценко. –  К.: Європ. університет, 2002. – 251 с.

49.   Троценко А.М., Пелаченко А.П. Цивільна авіація України / А.М.Троценко, А.П.Пелаченко. –  К.: Агробізнес, 2003. –  128 с.

50.   Юрченко О.А. Цивільна авіація на службі народного господарства України (70-ті роки ХХ ст.) / О.А.Юрченко // Матеріали конференції „Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця”. – К.: НАУ, 2006. – С. 236-238.

 


Категория: Українська література | Добавил: 1976 (24.01.2010)
Просмотров: 5582 | Рейтинг: 3.0/4