close

Історія України. Методичні рекомендації 11


VI. Питання до самоконтролю

 

1.      Історія України як наука і навчальний предмет. Предмет і завдання курсу "Історія країни”: значення курсу "Історія України” для вироблення історичної свідомості, виховання громадянської позиції та патріотизму. Методи вивчення історії України. Джерела і література з історії України.

2.       Основні концепції походження українського народу.

3.      Історичні витоки українського народу: трипільська культура, кіммерійці, скіфи, сармати.

4.      Передумови утворення держави у східних слов’ян. Держава антів. Заснування Києва.

5.      Східні слов’яни у VI-VIII століттях.

6.      Основні теорії походження Київської Русі.

7.      Основні етапи розвитку, політичний устрій та суспільна організація Київської Русі (ІХ – кінець Х ст.).

8.      Період розквіту Київської Русі (кінець Х ст. – перша половина ХІ ст.).

9.      Основні чинники феодальної роздробленості та занепаду Київської Русі. Місце Київської Русі в історичній долі українського народу.

10.   Галицько-Волинське князівство у ХІІ – першій половині  ХІV ст.

11.   Становище України в складі Речі Посполитої. Люблінська і Берестейська унії.

12.   Магдебурзьке право та його значення для соціально-економічного розвитку українських земель.

13.   Причини виникнення та джерела формування українського козацтва.

14.   Запорізька Січ, її соціально-економічний та військовий устрій (XVI – перша половина XVII ст.).

15.   Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії (друга половина XVI – середина XVII ст.). Військове мистецтво запорожців.

16.   Українська національна революція XVII ст.: періодизація, причини, рушійні сили, характер.

17.   Внутрішня політика Б.Хмельницького. Формування державних інституцій.

18.   Національно-визвольна і соціальна боротьба українського народу на початку Української революції XVII ст. Переяславсько-Московський договір 1654 р. та його значення.

19.   Б.Хмельницький та його роль в українській історії.

20.   Гетьманування І.Мазепи. Участь України в Північній війні.

21.   Конституція Пилипа Орлика.

22.   Обмеження автономії України і остаточне скасування української державності у XVIII ст.

23.   Декабристський рух в Україні. Програмні документи декабристів.

24.   Початок національного відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство (братство) і роль Т.Г.Шевченка в його діяльності.

25.   Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії у першій половині ХІХ ст.

26.   Українські землі у складі Росії в другій половині ХІХ ст. (Буржуазні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст., вплив  реформ на зміну соціальної структури суспільства).

27.   Національний та суспільно-політичний рухи в Україні у другій половині ХІХ ст. (Громадівський рух в Україні, М.П.Драгоманов).

28.   Суспільно-політичні рухи в Україні у другій половині ХХ ст. Народницький, робітничий рухи в Україні в другій половині ХІХ ст.

29.   Перші кроки світової авіації.

30.   Конструктори й пілоти-випробувачі на зорі авіаери.

31.   Україна на початку ХХ ст.: економічний і політичний розвиток, утворення політичних партій, їх програмні цілі.

32.   Україна в демократичній революції 1905-1907 рр. Піднесення національного руху. Діяльність Української громади у І і ІІ Державних Думах.

33.   Україна в роки Першої світової війни.

34.   Початок авіаери в Україні.

35.   І.І.Сікорський – визначний авіаконструктор.

36.   Українська Центральна Рада: від автономії до незалежності.

37.   М.С. Грушевський – видатний історик, політичний та громадський діяч.

38.   Українська Народна Республіка: від проголошення до гетьманського перевороту (листопад 1917 р. –              квітень 1918 р.).

39.   Українська держава П. Скоропадського.

40.   Відновлення влади УНР, внутрішня та зовнішня політика Директорії у 1918 – в листопаді 1920 р.

41.   Авіація Української Народної Республіки.

42.   Причини поразки, історичне значення і уроки Української національно-демократичної революції (1917-1920 рр.).

43.   Біла авіація в роки громадянської війни.

44.   Становище України на початку 20-х рр. ХХ ст. Перехід від "воєнного комунізму” до нової економічної політики.

45.   Відбудова і розвиток народного господарства України в умовах нової економічної політики.

46.   Національно-культурне будівництво в 1920-1930-ті рр. Політика українізації, її роль та значення.

47.   Перехід до директивного планування. Форсування індустріалізації. Наслідки індустріалізації для України.

48.   Примусова колективізація сільського господарства. Штучний голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу.

49.   Утвердження сталінського тоталітарного режиму і характер його прояву в Україні. Масові репресії 1929-1938 рр.

50.   Розвиток цивільної авіації в Україні (1920-1930 рр.).

51.   Становлення Київського авіаційного інституту               (1933-1941 рр.).

52.   Українське питання напередодні і на початку Другої світової війни. Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.

53.   Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України у 1941-1942 рр. Мобілізація сил на відсіч ворогові.

54.   Окупаційний режим в Україні (1941-1944 рр.). Рух опору проти німецько-фашистського режиму на території України. Діяльність ОУН-УПА в 1941-1945 рр.

55.   Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної війни та повоєнний час (1941-1946 рр.).

56.   Бойові дії авіації в роки Другої світової війни                 (1939-1945 рр.).

57.   Внесок українських авіаконструкторів у розвиток авіаційної техніки в роки Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.).

58.   Внесок українських льотчиків у розгром фашистської Німеччини (1941-1945 рр.).

59.   Україна в системі міжнародних відносин у повоєнний час (1945-1955 рр.).

60.   Суперечливий характер суспільно-політичного життя України в післявоєнне десятиріччя (1945-1955 рр.).

61.   Соціально-економічний розвиток України у 1956-1964 рр.

62.   Розвиток цивільної авіації в Україні у 1956-1991 рр.

63.   Перехід від турбогвинтівної до реактивної авіаційної техніки – нова ера розвитку цивільної авіації.

64.   КІІЦА в 60-70-х роках ХХ ст.

65.   Конструкторське бюро О.Антонова: початок київського періоду.

66.   Життєвий шлях і діяльність О.К.Антонова.

67.   Характер суспільно-політичного життя в Україні у 1956-1985 рр. Хрущовська "відлига”.

68.   Україна в умовах наростання системної кризи СРСР (1956-1991 рр.). Посилення застійних тенденцій в соціально-економічному житті республіки.

69.   Аеропорт „Бориспіль” – головні авіаційні ворота Києва. Історія і сучасність.

70.   Розвиток цивільної авіації України в роки 9-ої п’ятирічки (1971-1975 рр.).

71.   Розвиток цивільної авіації України в роки 10-ої п’ятирічки (1976-1980 рр.).

72.   Нова техніка дослідно-конструкторського бюро О.К.Антонова 70- х років ХХ ст. (АН-26, АН-28, АН-30,  АН-32, АН-72).

73.   Цивільна авіація на службі народного господарства України у 70-80-ті роки ХХ ст.

74.   Підготовка авіаційних спеціалістів навчальними закладами України у 70-80-ті роки ХХ ст.

75.   Україна в період перебудовчих процесів в СРСР                   (1985-1991 рр.).

76.   Прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.). Курс на утворення самостійної держави.

77.   Спроби серпневого (1991 р.) державного перевороту у Москві. Проголошення незалежності України 24 серпня  1991 р.

78.   Зовнішня політика України на сучасному етапі.

79.   Політичне та економічне становище України в 1991-2009 рр.

80.   Україна в сучасному світі. Утвердження національної державності (1991-2009 рр.).

81.   Конституційний процес в Україні (1996-2009 рр.). Прийняття Конституції 1996 р. та її історичне значення.

82.   Формування багатопартійності в Україні. Політичні партії та громадські організації в Україні на сучасному етапі і особливості їх діяльності (1991-2009 р.).

83.   Реформування аграрного сектору України в сучасних умовах (1991-2009 рр.).

84.   Інтеграція України в європейську співдружність.

85.   Організація повітряного руху в незалежній Україні.

86.   Підготовка авіаційних кадрів в незалежній Україні.

87.   АН-148 – літак нового покоління.

88.   АНТК ім. О.К. Антонова на сучасному етапі.

89.   Перспективи розвитку НАУ на сучасному етапі.

90.   Розвиток цивільної авіації України на сучасному етапі  (1991-2009 р.).

91.   «Мотор Січ» - флагман вітчизняного двигунобудування.

 

 

Додаток

 

Зразок оформлення титульної сторінки

домашнього завдання

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Гуманітарний інститут

Кафедра політології та соціальних технологій

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

 

 з дисципліни «Історія України»

та тему:

«Початок авіаери в Україні»

 

 

 

 

 

 

Виконав студент (ка)

 І курсу ФКС - 101

Іванов Іван Іванович

 

 

 

 

 

Київ - 2009

 

 

 

Категория: Українська література | Добавил: 1976 (24.01.2010)
Просмотров: 3578 | Рейтинг: 0.0/0