close

Про запровадження у вищих навчальних

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

 

№ 414 від 21.05.2004 р.       

 

Про запровадження у вищих навчальних

Закладах навчальної дисципліни

“Вища освіта і Болонський процес”

 

З метою забезпечення виконання завдань рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2004 року протокол № 3/1-4 “Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника розвитку та інтеграції в європейське співтовариство”

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 2004/2005 навчального року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування і форм власності для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою магістра та аспірантів, навчальну дисципліну “Вища освіта і Болонський процес”.

 

2. Встановити, що навчальна дисципліна “Вища освіта і Болонський процес” запроваджується за рахунок вибіркової частини змісту освіти в обсязі 36 годин (лекції – 10 год., семінари – 2 год., практичні – 6 год., самостійна робота – 12 год., індивідуальна робота до 6 год. Форма контролю - залік).

 

3. Здійснювати навчання за навчальною програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України від 9 квітня 2004 року № 14/18.2-715, що додається.

 

4. Ректорам вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації:

4.1.      Розробити необхідне науково-методичне супроводження викладання зазначеної навчальної дисципліни та забезпечити високу якість проведення навчальних занять із залученням лекторів з вищих навчальних закладів – учасників педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу та зарубіжних країн.

4.2.      Організувати у І семестрі 2004/2005 навчального року навчання науково-педагогічних працівників за навчальною програмою “Вища освіта і Болонський процес” та проведення тематичних лекцій для студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами бакалавра і спеціаліста з метою роз’яснення основних ідей Болонського процесу.

 

5. Рекомендувати Національній академії наук України та галузевим академіям наук запровадити з 2004/2005 навчального року вивчення зазначеної навчальної дисципліни аспірантами підвідомчих наукових установах.

 

6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О.С.), Науково-методичному центру вищої освіти (Левківський К.М.) надавати вищим навчальним закладам та науковим установам методичну допомогу в організації викладання зазначеної навчальної дисципліни і до початку 2004/2005 навчального року підготувати навчальний посібник.

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

 

 

Міністр                                                          В.Г.Кремень

Категория: Українська література | Добавил: 1976 (07.09.2007)
Просмотров: 1209 | Рейтинг: 0.0/0