close

З В І Т

З В І Т

про роботу в 2004/2005навчальному році

кандидата філологічних наук, доцента Братуся І.В.

 

 

Навчальна робота виконана згідно з індивідуальним планом у обсязі, передбаченому індивідуальним планом (784 год.)  В першому семестрі мною виконано 357 годин, в другому – 427 годин. З них мною виконано 17 годин лекцій та 420 практичних. Навчання виконано повністю.

 

 

ü     Відповідальний по кафедрі за навчально-методичну роботу.

ü     Розробка навчальної програми дисципліни „Діяльність туристичної самодіяльної організації”.

ü     Розробка робочої навчальної програми дисципліни „Діяльність туристичної самодіяльної організації”.

ü     Розробка робочої навчальної програми дисципліни „Діяльність туристичної самодіяльної організації” (за кредитно-модульною системою).

ü     Розробка навчальної програми дисципліни „Активний туризм”.

ü     Розробка робочої навчальної програми дисципліни „Активний туризм”.

ü     Розробка методичних рекомендацій до дисципліни „Діяльність туристичної самодіяльної організації”.

ü     Розробка методичних рекомендацій до дисципліни „Активний туризм”.

ü     Розробка та впровадження „Тимчасового положення про систему оцінювання на кафедрі культурології та туризму за умов кредитно-модульної системи”

ü     Розробка Положення про рейтингову систему оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу з дисципліни „Українська та зарубіжна культура” для студентів всіх спеціальностей.

ü      Розробка Положення про рейтингову систему оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу з дисципліни „Культурологія” для студентів всіх спеціальностей.

ü     Розробка Положення про рейтингову систему оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу з дисципліни „Діяльність туристичної самодіяльної організації” для студентів спеціальності 6.050400 „Туризм”.

ü     Розробка тестових завдань з дисципліни «Українська та зарубіжна культура» та контрольних питань для самоперевірки за кредитно-модульною системою.

ü    Здійснив інсталяцію програми „Університет 4.0” на 12 комп’ютерів  комп’ютерного класу та кафедральний комп’ютер з набором тестів.

ü    Розробка навчального комплексу з дисципліни „Діяльність туристичної самодіяльної організації”.

ü    Проведення відкритої лекції з дисципліни „Діяльність туристичної самодіяльної організації”.

 

 

ü     Написана мною в співавторстві з І.Луценком монографія „Тарас Шевченко та Осетія” посіла друге місце в жовтні 2004 року на конкурсі „Краща монографія НАУ”; отримана премія за друге місце.

Написання та публікація статей:

Ø    Братусь І. Варвара Чередниченко про Ольгу Кобилянську. Літературознавчі студії. – К.: 2004. – С. 29-34.

Ø    Братусь І. Християнське серце Кобзаря (Іван Огієнко про духовний світ Тараса Шевченка) // Зб. наук. праць  Полікультуротворча діяльність. – Вип. 2. – К.: 2004. – С.6-12.

Ø    Братусь І. Григорій Грабович – шевченкознавець. // Вісник НАУ. Філософія. Культурологія. – Вип. 1. – К.: 2004. – С.127 - 130.

Ø    Братусь І. Християнське серце (Іван Огієнко про духовний світ Тараса Шевченка). – Літературна Україна. –2004.

Ø     Братусь І. Звіт про конференцію. – Газета ІТТ. 2004.

Ø     Сіверс В., Братусь І. Подорож у майбутнє. – Авіатор. –2004.

Ø    Братусь І. В фокусі – слово (Інтерв’ю з деканом ФЕД В.Сіверсом). – Авіатор. –2004.

ü    Здійснював редагування посібника „Культурологія, ч. І”.

ü    Член оргкомітету ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Полікультуротворча діяльність – 2005”.

ü    Секретар секції „Проблеми індустрії сучасного туризму” ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Полікультуротворча діяльність – 2005”.

ü    Виступив з доповіддю „Роль розвитку краєзнавчих досліджень життя та творчості Тараса Шевченка” на ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Полікультуротворча діяльність – 2005”.

ü    Підготовлено 28 студентів до участі у ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Полікультуротворча діяльність – 2005”.

ü    В третьому випуску збірнику наукових праць „Полікультуротворча діяльність” надруковано вісім статей студентів, наукове керівництво над якими здійснено мною.

ü    Написання дев’яти статей до Шевченківської енциклопедії Інституту літератури Національної академії наук України.

ü    Підготовка матеріалів з культурології туризму.

 

 

ü     Відвідував всі засідання методично-видавничої ради Інституту екології та дизайну.

ü     Відвідав п’ять відкритих занять викладачів кафедри культурології та туризму й викладачів інших кафедр.

ü     Розробив та впровадив на кафедрі журнал відвідування та взаємовідвідування викладачами відкритих і показових занять.

ü     Ведення протоколів засідання кафедри.

ü     Керівництво фахово-ознайомчою практикою.

ü     Здійснив розробку та написання сайту кафедри культурології та туризму для Інституту екології та дизайну (російська та українська версії) та Інституту міжнародних відносин (українська версія).

ü     Підготовка інформаційних пакетів з низки дисциплін.

ü     Проведення семінарів кафедри з питань кредитно-модульної системи.

 

 

v    Чотири рази чергував у гуртожитках НАУ, в тому числі й під час проведення другого туру президентських виборів в Україні.

v    Організація культурно-масових позанавчальних заходів.

v    Організація екскурсій у музеї міста.

v    Відвідання із студентами Києво-Печерської лаври.

v    Організація екскурсії по Андріївському узвозу.

v    Проведення ідейно-патріотичних бесід із студентами.


Категория: Мои статьи | Добавил: 1976 (06.09.2007)
Просмотров: 1079 | Рейтинг: 0.0/0