close

23:47
Загальний характер дисципліни

Загальний характер дисципліни:

 

Лекцій                                 -18 год.                                       Курс                           -1

Практичних занять            -36 год.                                       Семестр                     -2

Самостійна робота            -54 год.                                        Екзамен       -2 семестр

Індивідуальна робота        -

Всього                                -180 год.

 

1. Загальні положення

 

1.1               Термінологія, склад модулів, система підрахунку балів та визначення оцінок, організація та проведення модульного та семестрового контролю враховує специфіку дисциплін за даними спеціальностями та наявне навчально-методичне забезпечення.

1.2               Положення відповідає "Тимчасовому положенню про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в умовах педагогічного експерименту НАУ”, кафедральному положенню про МРС, навчальним і робочим програмам дисципліни "Туристські ресурси України” спеціальності "Туризм”, затвердженими у 2004 р.

 

2. Організація та порядок переходу на кредитно-модульну систему

 

2.1.1    Загальний контроль за переходом здійснює завідувач кафедри професор Сіверс В.А.

2.1.2.  Поточний контроль здійснює голова навчально-методичної комісії кафедри доцент Братусь І.В.

2.1.3.  Кожен із викладачів зобов’язаний ознайомити студентів своїх груп з наступними документами:

А. Тимчасовим та кафедральним положенням про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;

Б. Варіантами контрольних завдань;

В. Графіками виконання ДЗ.

Г. Правилами підрахунку рейтингів та проведення заліків.

 

3            Розбивка на модулі

 

За робочою навчальною програмою (Лекцій 18 год., практичних занять 36 год., екзамен) , навчальний курс розбивається на два модулі в другому семестрі). Кожен модуль закінчується виконанням тестових завдань.

 

Кількість модулів по семестрах: 2 семестр – 2 модулі

 

Модуль 1 Географічні аспекти формування туристських ресурсів в Україні

 

Модуль 2 Туристські території України

Просмотров: 583 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0