close

23:51
ВСТУП У КУЛЬТУРОЛОГІЮ Питання для самоперевірки

ВСТУП У КУЛЬТУРОЛОГІЮ

Питання для самоперевірки:

 

 

Як ви розумієте обмеженість теорій походження і

     функціонування культури?

Сформулюйте сутність знакової теорії культури.

Що означає мислити абстрактно?

У чому полягає проблема цінностей у культурологічному

     формулюванні?

Що таке мова, яка її функція?

Чому недосяжна абсолютна істина?

Сформулюйте загальний принцип розподілу на предмет і

     об’єкт.

Визначте предмет і об’єкт культурології.

У чому полягає особистісна зацікавленість у вивченні

     культурології?

У чому полягає суспільний інтерес у вивченні

      культурології?

Як пов’язані між собою предмет, об’єкт і суб’єкт

      культурології?

Поясніть відмінність між поняттями "визначення

      культури” і "вимір культури”.

Назвіть виміри культури. Визначте специфіку різних

     вимірів культури.

З чого складається єдність культури як явища?

Наведіть три визначення культури і поясніть

     відмінності між ними.

Поясніть відмінність понять "людська діяльність” і

     "культурна діяльність людини”.

Охарактеризуйте культурологічні теорії: циклічну,

      еволюційну, функціональну. У чому їхня обмеженість?

Що таке свідомість?

Охарактеризуйте властивості людської свідомості.

Як утворюються смисли?

Як пов’язані воля і смисл?

У чому зв’язок і відмінність понять "мова” і "знак”?

Окресліть сферу функціонування цінностей.

У чому полягає проблема ідеалу?

Просмотров: 661 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0