close

20:32
Полікультуротворча діяльність 2010 2

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГУМАНІТАРНИЙ  ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ  МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

____________________________________________________________________________

Україна, 03058, Київ-58, проспект космонавта Комарова, 1

Тел.: (044) 406-73-00; 406-77-02;

e: mail: tira@nau.edu.ua

 

      Гуманітарний  інститут, Інститут міжнародних відносин на базі кафедри історії та культурології  Національного авіаційного університету 12-13 квітня 2010 р. проводять міжнародну науково-практичну конференцію «Полікультуротворча діяльність 2010», що має на меті поглибити наукові знання про багатовимірність культурного простору та виробити практичні рекомендації щодо розширення діалогу культур у сучасному світі.

     Планується робота наступних наукових секцій:

     Секція 1. Світова культура та міжнародні культурні  зв’язки

     Секція 2. Філософія культури, естетика в  системі наук

     Секція 3. Українська культура: історичний досвід та стратегія розвитку

     Секція 4. Культура як чинник націотворення

     Секція 5. Наука, техніка, технології: історико-культурологічний аспект

     Секція 6. Музейно-архівна спадщина в контексті  світової та вітчизняної культур

     Секція 7. Культурно-цивілізаційні особливості  сучасних міжнародних відносин

     Секція 8. Феномен мультикультурності та особливості його прояву в країнах світу

     Мови  конференції: українська, російська, англійська

     Планується  видання матеріалів конференції. Заявки на конференцію подати за встановленою формою (додаток 1) разом із анотацією  доповіді (обсяг – до 1 сторінки формату А 4). Тексти доповідей (від 0,5 до 1 др. арк.), оформлені згідно з вимогами ВАК (додаток 2), представити в Організаційний комітет конференції не пізніше 12 квітня 2010 р. (додаток 2). Вартість публікації становитиме – 170 грн. за 0,5 друк. арк.

     Форми участі: очна, заочна.

     Виступ  на пленарному засіданні: до 30 хв.

     Виступ  на секції: до 15 хв.

      Оргвнесок становить 70 грн. (м. Київ 03058, для поштового переказу, до відома Ількова Оксана Григорівна). Заявки на конференцію й матеріали доповідей надсилати на e:mail:tira@nau.edu.ua з позначкою «KONF_2010».

     Редколегія  Оргкомітету залишає за собою  право відхилити матеріали, що подані невчасно або не відповідають вимогам.

     Додаткову інформацію можна отримати за адресою: 03058, Київ-58, проспект космонавта Комарова, 1, кафедра історії та культурології, кім. 8-602, 8-608;  тел. (044) 406-73-00; (044) 406-77-02.

      ОРГКОМІТЕТ 
 
 
 
 
 
 

 

      ДОДАТОК 1. 

Заявка

учасника  міжнародної  науково-практичної конференції

«полікультуротворча діяльність 2010»

(12-13 квітня 2010 р., м. Київ) 

 1. Прізвище
 
 1. Ім’я
 
 1. По-батькові
 
 1. Учений  ступінь,
  наукове звання
 
 
 1. Місце роботи
 
 1. Посада
 
 1. Формат  участі
  (поставити + у відповідному рядку)
Участь без  доповіді (доповідь не друкується) 
Участь  з доповіддю  
Заочна  участь з доповіддю 
 1. Назва секції
 
 1. Назва доповіді
 
 1. Чи потрібно забронювати місце у готелі
 
 1. Службова  адреса та телефон
 
 1. Домашня адреса та телефон
 
 1. E-mail
 
 
 

           ДОДАТОК 2. 

     Вимоги  до оформлення статей: 

     Обсяг –від 12 стор. до 25 А4 (0,5 – 1 друк. арк.) 

     Набирається в редакторі WORD. Шрифт – Times New Roman 14, усі поля – 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, інтервал 1,5. Структура  статті: прізвище та ініціали автора, назва  організації, назва статті, анотації і ключові слова (двома мовами – укр. (рос.), англ., обсяг кожної анотації – до 4 рядків, ключових слів – 1 рядок), текст статті за структурою згідно з Постановою ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1, список використаних джерел (літератури), авторська довідка.

     Список  використаних джерел (літератури) є  обов’язковим (оформлювати відповідно до нових вимог ВАК України)

     Обов’язковою  є наявність УДК 

     Зразок  оформлення наукової статті:

     УДК 7.54 (045)

     ІВАНЕНКО  І.І.,

     канд. філос. наук, доц.,

     Національний  авіаційний університет 

     (м.  Київ, Україна) 

     АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

     Анотація  українською (російською) мовою

     Ключові слова українською (російською) мовою

     Текст публікації

     Список  використаних джерел:

     Анотація  англійською мовою

     Ключові слова англійською мовою

     Авторська довідка

Просмотров: 670 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0