close

22:00
ПОДОРОЖ В МАЙБУТНЄ

ПОДОРОЖ В МАЙБУТНЄ

 

Життєві реалії сьогодення надзвичайно динамічно формують попит і пропозицію на ринку освіти. Вдало віднайдені рушійні важелі потреб суспільного замовлення розкривають широкі перспективи пілотним освітянським проектам, а помилкові маркетингові кроки призводять до колосальних фінансових і часових втрат. Віддаючи належне вузькопрофільним навчальним закладам, можемо зазначити, що весь складний комплекс багатопланової поліфункціональної освіти можливо створити лише під консолідуючою платформою потужного науково-освітянського осередку. Одним з флагманів вітчизняної та міжнародної освіти виступає НАУ. При цьому сукупність надбань університету чітко диференціюється на провідні підрозділи, а саме Інститут транспортних технологій загалом і факультет ергономіки та дизайну зокрема.

Важливі зрушення здійснюються сьогодні в царині розширення спектру освітянських послуг Інституту транспортних технологій. Керівництво зуміло створити атмосферу творчого пошуку, що отримує конкретну реалізацію задумів фахівців інституту. Кафедра культурології та мистецтвознавства факультету ергономіки та дизайну започаткувала розвиток нової для університету й одиничної для України спеціальності ТУРИЗМ (6.050400). Невеличкий проміжок часу між розробкою документації й ліцензуванням овіяний клопіткою працею провідних членів кафедри заради становлення нової ланки підготовки висококласних фахівців з даної галузі.

Яка потреба в підготовці фахівців з туристичної спеціальності? Це питання доречне, але відповідь витікає вже з самої специфіки нашої держави. Не варто зазначати ті  надзвичайні потенційні можливості, що становить собою Україна як в ролі привабливої держави, так і в якості невичерпного джерела споживачів туристичних послуг. Саме на кафедрі культурології та мистецтвознавства зроблена спроба мобілізувати увесь наявний педагогічно-науковий та методологічний досвід задля розкриття феноменального поєднання в циклі професійної орієнтації майбутніх працівників туристичної сфери гуманітарного та економічного концепту.

Зупинимося на декількох конкретних кроках, що зроблені в бік відкриття спеціальності ТУРИЗМ. Основою сучасного формування кваліфікаційного рівня передусім становить щільне засвоєння можливостей співпраці з вже існуючими структурами туристичної галузі. Вже на першому етапі розбудови фундаментальних підвалин напрямку ці зрушення втілилися в концептуальний документ: „Угоду про співробітництво між Державною туристичною адміністрацією України та Національним авіаційним університетом”. Багато в чому ця Угода пов’язана з практичною реалізацією засад розвитку студентського туризму. Саме в молодіжному напрямку спрямована основна лінія співпраці. Студіююча молодь отримує доступ до інформативно-довідникової бази, практикум і державні гарантії підтримки. Важко переоцінити значення подібного документу для перспектив розвитку наукового поступу в царині туризму – це запорука відкриття згодом цілих наукових напрямків аспірантури і докторантури. Це тим більш актуально, що існуюча нормативна й наукова база вимагає переосмислення з позиції нашого часу та засвоєння іноземного досвіду повинно відбуватися з урахуванням національної специфіки, що неможливо без академічних досліджень  глибинних рівнів і підрівнів культурних і економічних пластів різних геополітичних суб’єктів міжнародної діяльності.

Відкритість навчального процесу за туристичною спеціальністю виявляється в гнучкій побудові компонентів, зокрема модульних блоків, та співвідношення вимог відповідно до Болонського процесу. Активне залучення новітніх комп’ютерних технологій також матиме позитивний вплив на створення в межах НАУ справжнього науково-педагогічного осередку відповідної спрямованості. Мова йде й про широкі можливості для студентів спеціальності ТУРИЗМ стажуватися закордоном.

Таким чином можна підсумувати, що добрий початок покладено. Вивірені кроки в напрямку до реальної реалізації поставленої мети – це виклик часу, своєрідна подорож в майбутнє. Майбутнє, що формується вже сьогодні.

 

Декан ФЕД  д. філос. н., проф. В.Сіверс

к. філол. н., ст. викл. І.Братусь

Просмотров: 611 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0