close

00:07
Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на

   
     
   
 
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 
ПОСТАНОВА 
   25.02.2009  . 
 
м.Київ 
 
№.    55    . 
 
 
Про Основні наукові напрями  
та найважливіші проблеми  
фундаментальних досліджень у  
галузі природничих, технічних і  
гуманітарних наук на 2009–2013 рр. 
 
 
 
З метою створення системних засад для удосконалення та 
підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних 
досліджень з найважливіших проблем природничих, технічних і 
гуманітарних наук в наукових установах і організаціях України 
відповідно до статті 15 Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» запропоновані Національною академією наук України 
заходи були погоджені Кабінетом Міністрів України. Головне місце 
серед них відведено  опрацюванню  основних наукових напрямів та 
найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 
природничих, технічних і гуманітарних наук  терміном  на п’ять років 
(далі  –  основні наукові напрями), з яких на наступному етапі 
становлення засад координації на базі відділень НАН України  мають 
формуватись  проблемно орієнтовані координаційні плани 
фундаментальних досліджень (далі  –  координаційні плани). 
Координаційні плани  повинні  містити теми фундаментальних 
досліджень, затверджені в установленому порядку,  що 
виконуватимуться за кошти державного бюджету у наукових установах 
та закладах незалежно від їх підпорядкування. 
Перелік  основних наукових напрямів  терміном  на п’ять років, 
розроблений секціями і відділеннями НАН України із залученням 
відповідних наукових рад,  комітетів і комісій  НАН України  із 
урахуванням пропозицій та за участю галузевих академій наук України, 
розглянуто  і  погоджено без зауважень Міністерством освіти і науки 
України,  схвалено постановою Президії НАН України від 18.06.08 
№ 184, а також розглянуто та схвалено на засіданні  Ради  президентів 
академій наук України. 
   2 
 

 

 

Просмотров: 1045 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0