close

23:45
Культурологія

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
 

 

 

 

 

 

 

 


Навчально-методичний посібник

для всіх спеціальностей

 

 

Організація навчального процесу з дисципліни "Культурологія” за кредитно-модульною системою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2004


Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
 

 

 

 

 

 

 

 


Навчально-методичний посібник

для всіх спеціальностей

 

 

Організація навчального процесу з дисципліни

"Культурологія” за кредитно-модульною системою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2004


УДК168.522(076.5)

ББК  Ч  114(4Укр)я7

         К  906

 

Рецензенти: к-т філос. наук, доц. Т.Г.Мазур (Київський міський педагогічний університет ім. Б.Грінченка);

д-р філос. наук, проф. Т.К.Гуменюк (Національна музична академія ім. П.Чайковського)

 

Затверджено методичною радою Інституту екології та дизайну НАУ "__”_______________200__ р.

 

К 906

 
Сіверс В.А. та інші

Культурологія: Науково-методичний посібник. Дичковський С.І., Никоненко Т.М., Рейда О.О., Настенко Л.Г., Русакова Т.І. – К.: НАУ. – 2004. – ___ с.

 

Навчально-методичний посібник пропонує висвітлення навчального матеріалу з культурології як міжпредметної дисципліни. У ньому органічно пов’язані новітні досягнення з філософії, історії культури, психології, педагогіки, естетики, мистецтвознавства.

Виокремлюючи ціннісний зміст культурологічних понять, подій та явищ, автори зосереджують увагу на осмисленні культурного простору в аспектах смислу (або семантики) і семіотики (або способів вираження даного смислу та значущості).

Посібник передбачає творчий шлях оволодіння культурологічними знаннями, чому сприяють визначені в кінці кожного розділу опорні поняття та питання для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, кого цікавить культурологічна проблематика.

 

УДК168.522(076.5)

ББК Ч114(4Укр)я7

 

© В.А.Сіверс та інші 2004


Просмотров: 616 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 1.0/1