close

00:04
Конференції в НАУ 2011 рік

Конференції в НАУ 2011 рік

План проведення наукових, науково-технічних, науково-практичних конференцій 
та семінарів у 
Національному авіаційному університеті в 2011 році

Назва заходу

Телефон, факс, e-mail

Термін проведення

Загальноуніверситетські конференції

X міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2011»

тел.: (044) 406-71-56

факс.:(044) 406-72-12

e-mail: vtnik@nau.edu.ua

http://avia.nau.edu.ua

19-21 квітня

XI міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Політ-2011»

тел.: (044) 406-76-03,

e-mail: polit@nau.edu.ua,

http://polit.nau.edu.ua

6-8 квітня

Аерокосмічний інститут

Науково-практична конференція з авіаційними фахівцями авіакомпаній України з питань збору, обробки та аналізу інформації про надійність АТ

тел.: (044) 408-29-55

травень

Спільні науково-технічні та науково-практичні семінари з перспективних розробок вчених трибологів:

- спільно з Інститутом металофізики ім. Курдюмова Г.В. Тема: «Наноструктурні композиційні покриття та матеріали»;

- спільно з Інститутом проблем матеріалознавства ім. Францевича І.М. НАНУ. Тема: «Композиційні матеріали з ефектами самоорганізації у процесах спрямованого трибосинтезу для вузлів тертя без мащення»

тел.: (044) 497-51-28

 

 

лютий

квітень

 

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ІSDMCI 2011)»

тел.: (044) 497-72-47

16-20 травня

м. Євпаторія

Міжнародна наукова конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (МІNTT 2011)»

тел.: (044) 497-72-47

23-27 травня

м. Євпаторія

ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Промислова гідравліка і пневматика»

тел.: (044) 408-45-54

12-14 жовтня

м. Донецьк

Науково-практичний семінар «Питання протигололідної обробки в аеропортах»

тел.: (044) 497-33-23

травень

Гуманітарний інститут

Методичний семінар «Емпатійна культура в процесі формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ авіаційного профілю»

тел.: (044) 406-77-51

e-mail:Nau_pedagogika@ukr.net

січень

Всеукраїнська наукова конференція "Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві”

тел.: (044) 406-74-01

e-mail: filosof@nau.edu.ua

березень

Всеукраїнська науково-практична конференція: «Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі»

тел.: (044) 406-68-37

18 березня

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти України»

 

тел.: (044) 408-28-81

тел.: (044) 406-75-40

24-25 березня

IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та американські студії»

тел.: (044) 406-71-46

e-mail: appliedling@ukr.net

6-8 квітня

 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах»

тел.: (044) 406-71-16

e-mail: psy@nau.edu.ua

20-21 квітня

IV Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»

тел.: (044) 406-70-92

тел.: (044) 406-68-36

e-mail: aviafil@nau.edu.ua

квітень

Науково-методична конференція «Сучасні технології фізичного виховання студентів»

тел.: (044) 406-77-51

червень

VI регіональна науково-методична конференція «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти»

тел.: (044) 406-77-24

червень

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота в Україні: національні традиції та міжнародний досвід»

тел.: (044) 406-74-60

1 червня

Міжрегіональний методичний семінар «Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін»

тел.: (044) 406-71-46

15 червня

Інститут економіки та менеджменту

Науково-методичний семінар «Проблеми економіки транспорту»

тел.: (044) 406-22-69,
        (044) 406-74-98

e-mail: ke@nau.edu.ua,
mazur123@bimir.net

17 лютого

17 листопада

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

тел.: (044) 406-78-22,

e-mail: gurman72@yandex.ru

17-18 березня

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки»

тел.: (044) 406-22-69
тел.: (044) 406-74-98
e-mail: ke@nau.edu.ua,
mazur123@bimir.net

13-14 жовтня

 

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем»

тел.: (044) 406-77-90,
(044) 406-78-10

18-21 жовтня

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища»

тел.: (044) 406-78-22,
e-mail: logistic@nau.edu.ua,
m_grigorak@ukr.net 

27-28 жовтня

VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту»

тел.: (044) 406-76-47,
(044) 406-78-35,
e-mail: viold@ukr.net

27-28 жовтня

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці»

тел.: (044) 406-79-75,
e-mail: kme@nau.edu.ua

10-11 листопада

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку та аудиту в сьогоденні»

тел.: (044) 406-76-90,
067-288-79-49,
e-mail: kfoia@ukr.net 

10-12 листопада

Міжнародна науково-практична конференція "Фінанси: теорія і практика”

тел.: (044) 406-76-90,
067-288-79-49,
e-mail: kfoia@ukr.net 

17-18 листопада

Науково-практична конференція «Проблеми організації авіаційних перевезень і застосування авіації в галузях економіки»

 

тел.: (044) 406-78-56,
(044) 406-68-83

25 листопада

Науково-практична конференція «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

тел.: (044) 497-81-96,
e-mail: mirnau@mail.ru

22 грудня

Інститут аерокосмічних систем управління

Міжнародна науково-технічна конференція "Microwaves, radar and remote sensing. MRSS-2011”

тел.: (044) 406-73-70
e-mail: yanovsky@i.com.ua 
 

25-27 серпня

ІІІ науково-технічна конференція «Теорія і методи обробки сигналів»

тел.: (044) 406-71-30
e-mail: fsu@nau.edu.ua 

18-20 травня

V Міжнародна науково-технічна конференція «Міжнародна Антарктична конференція» Секція: дослідження методів і засобів оцінювання психофізичного стану операторів екстремальних видів діяльності

тел.: (044) 406-71-30
e-mail: Kuzovyk@gmail.com

25-26 травня

Науково-технічний семінар «Технічні аспекти радіомоніторингу в Україні»

тел.: (044) 406-77-47
e-mail: sibruk@nau.edu.ua

2 листопада

Науково-технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів»

тел.: 408-85-55
e-mail: svm@nau.edu.ua

18-19 жовтня

Інститут інформаційно-діагностичних систем

ІІІ Науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки»

тел.: (044) 406-76-42,
        (044) 406-70-56
e-mail:icaocentre@nau.edu.ua,
e-mail:pepa_yu@mail.ru 

8-9 лютого

Науково-технічна конференція «Безпека інформаційних технологій»

тел.: (044) 406-76-42,
        (044) 406-70-56
e-mail:icaocentre@nau.edu.ua,
e-mail:pepa_yu@mail.ru

23-24 травня

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси» (ІІРТК-2011)

тел.: (044) 406-71-58
e-mail: kvp@nau.edu.ua

24-25 травня

Науково-методичний семінар «Інтегровані автоматизовані системи та PLM-технології»

тел.: (044) 408-44-45
e-mail: petrpav@ukr.net 
petrpav@nau.edu.ua 

26-27 травня

Науково-методичний семінар «Інтегровані PLM-технології для виробництва і освіти»

тел.: (044) 408-44-45
e-mail: petrpav@ukr.net 
petrpav@nau.edu.ua 

23-24 вересня

Факультет комп’ютерних наук

Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів «Інженерія програмного забезпечення-2011»

тел.: (044) 406-73-96

20-24 червня

Науковий семінар молодих вчених «Проблеми інженерії програмного забезпечення»

тел.: (044) 406-73-96

щоквартально

Науково-методичний семінар «Методи, засоби інформаційних технологій проектування»

тел.: (044) 406-77-06

17-18 травня

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми обробки польотної інформації»

тел.: (044) 406-76-49,
        (044) 408-84-23

15-17 червня

Факультет комп’ютерних систем

Науково-практичний семінар «Проектування обчислювальних пристроїв на базі ПЛІС»

тел.:(044)406-79-69

18-19 жовтня

Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу»

тел.: (044) 406-75-24

25-26 жовтня

Науково-практичний семінар «Мультимедійні технології в освіті»

тел.: (044) 406-76-73

4-5 листопада

Науково-методичний семінар «Моделювання та обробка сигналів»

тел.: (044) 406-74-37,
(044) 406-72-14

23-24 лютого

Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології»

тел.: (044) 406-79-69,
(044) 497-52-94

14-16 червня

Інститут міжнародних відносин

Науково-практичний семінар: «Гармонізація взаємодії транснаціональних та національних норм в міжнародному приватному праві»

тел.: 044) 406-73-67

18 лютого

Республіканська науково-практична конференція: «Стабілізаційна економічна політика в Україні»

тел.: (044) 406-78-45

16 березня

Науково-практичний семінар: «Міжнародне право: проблемне поле міждисциплінарних досліджень»

тел.: (044) 406-73-67

25 березня

Круглий стіл: «Міжнародна інтеграція в космічній діяльності»

тел.: (044) 406-73-56

12 квітня

ІV Науково-практична конференція - Міжнародна журналістська планерка «Проблеми професійного становлення майбутніх журналістів»

тел.: (044) 406-70-45

15 квітня

Студентська конференція: «Україна – ХХІ ст.»

тел.: (044) 406-73-56

20 квітня

Міжнародна науково-практична конференція: «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

тел.: (044) 406-73-56

27 квітня

Круглий стіл: «Реформування ООН»

тел.: (044) 406-73-56

15 листопада

Інститут екологічної безпеки

Х Науково-методична конференція "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика" БЖДЛ-2011

тел./факс.: (044) 406-79-15
e-mail: feb@nau.edu.ua

17-19 березня

Науково-практична конференція "Екологічна безпека держави”

тел./факс.: (044) 406-79-15
e-mail: feb@nau.edu.ua

квітень

Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених»

тел.: (044) 406-79-95
e-mail:oleg_zheleznyak@yahoo.com

травень

Науково-практичний семінар «Перспективи і напрями сучасної біотехнології»

тел.: (044) 406-78-48

жовтень

Інститут аеропортів

Міжнародна наукова конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища»

тел.: (044) 406-75-15

листопад

Інститут аеронавігації

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма"

тел.: (044) 497-41-15

 

29-31 березня

Науково-практична конференція «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»

Інформаційний лист

тел.: (044) 406-70-56

http://confs.at.ua/index/0-7

7-10 червня

Літня школа молодих вчених та студентів «Авіа космічні технології та системи»

тел.: (044) 406-76-03

червень-липень

Науково-практична конференція «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM»

тел.: (044) 406-76-03

20-22 листопада

Наукові конференції у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету

Науково-практична конференція курсантів і студентів "Взаємозв’язок розвитку фундаментальних наук та розвитку техніки”

тел.: (0412) 25-04-91, 
дод. 3-83,
факс: (0412) 25-04-90,
e-mail: zvir@zvir.zt.ua

1-17 лютого 
м. Житомир,

ЖВІ НАУ

ХVІІІ науково-практична конференція "Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення”

тел. (0412) 25-04-91, 
дод. 3-83,
факс: (0412) 25-04-90,
e-mail: zvir@zvir.zt.ua

15-20 травня
м. Житомир,

ЖВІ НАУ

34-та наукова конференція військово-наукових (наукових) товариств курсантів і студентів факультетів

тел.: (0412) 25-04-91, 
дод. 3-83,
факс: (0412) 25-04-90,
e-mail: zvir@zvir.zt.ua

25-26 травня 
м. Житомир, 
ЖВІ НАУ

Інститут новітніх технологій

Науково-технічна конференція студентів та молодих вчених "Наукоємні технології"

тел.: 406-70-52

15-19 листопада

Постійно працюючий семінар

Семінар «Актуальні міждисциплінарні дослідження»                 

тел. 406-72-72

к. 1.340

Пержинська Т.В.

1 раз на місяць

 http://www.nau.edu.ua/uk/Science/conf_2011/

Просмотров: 1480 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0