close

21:42
доповіла про умови

Сіверс В.А. окреслив завдання методичного семінару кафедри, узгодженість його тематики з питаннями, які виникають у процесі підготовки ас. кафедри Грушко Е.А. та Кривенко О.А. до вступних іспитів в аспірантуру при кафедрі культурології НАУ.

Романенкова Ю.В. доповіла про умови відкриття аспірантури при кафедрі культурології, нагадала вимоги до вступних іспитів та перелік необхідних документів, що мають бути у вступників на іспиті.

Рогожа М.М. розповіла про перелік питань до вступного іспиту з історії і теорії культури, їх розподіл на: питання з історії і теорії світової культури, історії та теорії української культури та загальнотеоретичні питання по конкретним працям з філософії культури.

Кривенко О.А. окреслила відповіді на питання, які стосуються культурних світів арабо-мусульманського регіону та буддизму.

Сіверс В.А. запропонував загальну схему відповіді на питання щодо конкретних історико-культурних регіонів: 1) висвітлення в загальних рисах історичного контексту того регіону, про який йде мова у питанні; 2) структурування світоглядних засад, на яких виникають конкретні особливості даного регіону, як-то релігія, спосіб мислення і сприйняття  світу, екстерналізовані у практичних схемах його мешканців; 3) власне відповідь на поставлене питання, конкретизація пунктів 1 та 2 через розкриття практичних механізмів, про які йде мова у питанні.

 

Ухвалили:

1. Призначити дату наступного методсемінару на __ жовтня 2006р.

2. Узгодити структуру відповідей згідно до запропонованої схеми відповідей.

3. Ас. Грушко Е.А. та Кривенко О.А. врахувати зауваження та побажання, висловлені в ході обговорення доповіді Кривенко О.А.

4. Ас. Грушко Е.А. та Кривенко О.А. підготувати відповіді на всі питання по історії культурних регіонів за запропонованою схемою.

5. Ас. Грушко Е.А. та Кривенко О.А показати конспекти підготовлених відповідей на питання з історії культурних регіонів Рогожі М.М. до ___ жовтня 2006 р.

Просмотров: 579 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0