close

01:54
час вчитися

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (КАНДИДАТІВ НАУК)

 
    Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів як через навчання в аспірантурі, так і шляхом прикріплення до НПУ імені М. П. Драгоманова пошукувачів для підготовки та написання дисертацій проводиться по 12 галузях наук із 64 спеціальностей:
   
* 01.01.01 – математичний аналіз
* 01.01.02 – диференціальні рівняння
* 01.01.04 – геометрія і топологія
* 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика
* 01.01.06 –  алгебра і теорія чисел
* 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
* 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика

* 03.00.05 – ботаніка
* 03.00.24 – ентомологія
* 03.00.13 – фізіологія людини і тварин

* 07.00.01 – історія України
* 07.00.02 – всесвітня історія

* 08.01.01 – економічна теорія

* 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія
* 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
* 09.00.05 – історія філософії
* 09.00.08 – естетика
* 09.00.10 – філософія освіти
* 09.00.11 – релігієзнавство

* 10.01.01 – українська література
* 10.02.01 – українська мова
* 10.02.01 – російська література
* 10.02.02 – російська мова
* 10.00.04 – германські мови
* 10.02.05 – романські мови
* 10.02.15 – загальне мовознавство
* 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

* 11.00.02 – економічна та соціальна географія

* 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень
* 12.00.02 – конституційне право
* 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне і приватне право
* 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення
* 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
* 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

* 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки
* 13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики
* 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
* 13.00.02 – теорія і методика навчання математики
* 13.00.02 – теорія і методика навчання біології
* 13.00.02 – теорія і методика навчання хімії
* 13.00.02 – теорія і методика навчання географії
* 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови
* 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури
* 13.00.02 – теорія і методика навчання зарубіжної літератури
* 13.00.02 – теорія і методика навчання історії
* 13.00.02 – теорія і методика навчання природничих дисциплін
* 13.00.02 – теорія та методика навчання фізичної культури і спорту
* 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання
* 13.00.02 – теорія і методика навчання креслення
* 13.00.02 – теорія і методика навчання музики і музичного виховання
* 13.00.02 – теорія і методика навчання образотворчого мистецтва
* 13.00.03 – корекційна педагогіка
* 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
* 13.00.05 – соціальна педагогіка
* 13.00.07 – теорія і методика виховання.
* 13.00.08 – дошкільна педагогіка
* 13.00.09 – теорія навчання

* 17.00.01 – теорія і історія культури

* 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
* 19.00.08 – спеціальна психологія

* 23.00.01 – теорія та історія політичної науки
* 23.00.03 – політична культура та ідеологія

* 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт
* 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
    

     Вступники складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів.
     До вступних іспитів допускаються кандидати, які пройшли обов‘язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики майбутньої наукової роботи.

Для вступу до аспірантури подаються документи:
1. Заява на ім‘я ректора університету.
2. Особистий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, та три фотокартки 3х4.
3. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
4. Реферат з обраної наукової спеціальності.
5. Список опублікованих наукових праць та винаходів.
6. Виписка з протоколу засідання ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.
7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів для осіб, які їх склали.
8. Довідки з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.
9. Довідка з податкової інспекції за місцем проживання (за формою встановленого зразка).
10. Паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником до аспірантури.http://www.npu.edu.ua/
Просмотров: 731 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0