close

01:52
П Р А В И Л А П Р И Й О М У

П Р А В И Л А      П Р И Й О М У
ДО    НАЦІОНАЛЬНОГО   ПЕДАГОГІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ
імені М.П. Драгоманова  в 2007 році


     Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова проводить набір на навчання у 2007 році  для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр", "спеціаліст” і “магістр” відповідно до ліцензії АБ № 159287 від  20.09.2006 р.  (сертифікат про акредитацію за ІV рівнем СД-ІV №119340 від 27.10.2003) на денній, вечірній, заочній формах навчання та в екстернаті за спеціальностями і кваліфікаціями, вказаними у додатку.
    Ці умови є обов’язковими для всіх вступників НПУ імені М.П.Драгоманова у 2007 році і діють на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Умов прийому до вищих навчальних закладів України, наказ № 84 від 05.02 2007, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.02.07 за №118/13385.
   
    Громадянам України незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за кошти державного бюджету, якщо вищу освіту громадянин за цим рівнем здобуває вперше.

 http://www.npu.edu.ua/
Просмотров: 626 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0