close

16:00
Причини зростання врожаю сатани

1. Ослаблення соціальної інтеграції і соціальних зв'язків.
У міру розвитку людської цивілізації росла і чисельність окремих людських співтовариств. Чим менше було коло людей, які входять в суспільство, тим тіснішими були об'єднуючі їх зв'язки. Тому бідні суспільства з високим ступенем колективізму демонструють низький рівень самогубств. У модернізованому суспільстві число людей, що живуть по сусідству, неймовірно зросло, проте соціальних зв'язків між ними стало помітно менше. Раніше в невеликій групі добре знайомих людей людина відчувала себе частиною співтовариства, тепер вона відчуває себе самотньою серед багатомільйонного натовпу незнайомців. Зростаюча самотність служить однією з найбільш поширених причин самогубств в сучасну епоху.

2. Зниження ролі традиційних релігій з одночасним збільшенням кількості різного роду культів і сект.
Одним з щонайпотужніших чинників заборони числа самогубств в історії людства виступають релігійні заборони, типові для авраамістичних релігій (християнство, іудаїзм, іслам). Релігійні заборони споконвіку не підлягали обговоренню або сумніву. Те зростання рівня самогубств, яке спостерігається в новий час, багато в чому пов'язане з посиленням релігійної байдужості і атеїстичних настроїв. Люди не хочуть більше сприймати на віру релігійні догми і прагнуть до самостійного мислення. Проте жити «своїм розумом» вдається далеко не кожному.

З іншого боку, в 20 ст. виникає велика кількість культів, які, використовуючи елементи традиційних обрядів, не тільки не прагнуть захистити людину від самогубства, але навпаки, потурають йому. Для багатьох культів («Народний храм» Джима Джонса, «Гілка Давідова» Віктора Гутева) добровільна відмова від життя так само природна для порятунку своєї душі, як для християнина – дотримання всіх заповідей.

3. Зростання упорядкованості при одночасному зростанні побутових стресів.
Учені давно відмітили парадоксальний феномен – якщо гостро встає проблема виживання (під час воєн, епідемій), то це автоматично приводить до підвищення цінності окремо взятого життя і зниження рівня самогубств. Саме комфорт і благополуччя частіше призводять до самогубства, ніж їх відсутність. Річ у тому, що високий рівень життя «купується» в обмін на посилення повсякденного стресового фону. Тому виявляється, що спокій і налагоджене життя в розвинених країнах зумовлює вищий рівень самогубств, ніж в бідних країнах.

Цю ж закономірність можна прослідкувати на прикладі однієї країни. Наприклад, в США рівень самогубств стійко ріс в 1900–1920-х, коли країна розвивалася вельми успішно; потім Велика Депресія, Друга світова війна і «атомний психоз» 1950-х викликали різке падіння бажання американців добровільно йти з життя; коли ж в 1960-х почався новий стійкий зліт якості життя, то «платою» за це став зліт і частоти самогубств.

Серед інших, більш приватних причин, що впливають на зростання рівня самогубств, учені називають підвищення відсотку літніх людей в загальній чисельності населення, посилення урбанізації і т.д.http://www.life.ammu.org.ua/015

Просмотров: 714 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0